Stan Czystego Powietrza

Czyste powietrze Pilzno

Wdrożenie Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Pilzno – dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

  • Liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie: 308,
  • Liczba zawartych umów: 267,

Przedsięwzięcia zrealizowane - umowy zakończone

  • Kwota wypłaconych dotacji: 2 338 296,50 zł
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 124.

Przedsięwzięcia zrealizowane - umowy częściowo i w całości zrealizowane

Kosze dla mieszkańców Pilzna

kosze na śmieci pilzno

Informujemy, że w dniu 3 lutego od godz. 8:00 do godz. 13:00 będą wydawane pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców Pilzna z ulic: 3-go Maja, Armii Krajowej, Ducha, Gen. Andersa, Partyzantów, Wojska Polskiego. Kosze będzie można odbierać na podwórzu Urzędu Miejskiego w Pilźnie.

Strażacki konkurs plastyczny

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego zostały rozstrzygnięte. Tematyka konkursu obejmowała udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego. Spośród przyjętych prac wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. Prace laureatów wezmą udział w eliminacjach powiatowych. 

I grupa – przedszkola:

Zaproszenie do składania propozycji projektów do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki"

W związku z rozpoczęciem prac związanych z tworzeniem listy projektów, które stanowić będą załącznik do  Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 (dalej Strategia)  zapraszamy Interesariuszy Strategii tj.: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji d