Projekt koncepcyjny budowy targowiska z parkingiem

targowisko Pilzno

Gmina dąży do powstania targowiska miejskiego w Pilźnie z prawdziwego zdarzenia. Powstał projekt koncepcyjny, który zakłada budowę targowiska z zadaszeniem, które miałoby pełnić również rolę parkingu nadziemnego. Tym samym zostałby częściowo rozwiązany problem związany z deficytem miejsc parkingowych.

Zaproponowana forma architektoniczna nawiązuje do wieży kościoła, w nowoczesny sposób podkreślając charakter zabudowy zabytkowego zespołu starego miasta.

Niestety projekt nie może na razie wejść w życie ze względu na brak zgody ze strony konserwatora zabytków. 

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwracamy się z prośbą do tych wszystkich mieszkańców, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o złożenie odpowiedniego druku informacyjnego o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Pilzna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach w celu poznania opinii organizacji, w odniesieniu do projektu przedmiotowej uchwały.

Uczniowie z Dobrkowa na Strzelnicy

Dziewczyna strzela do tarczy z pistoletu

20 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrkowie po raz kolejny udali się do Centrum Strzeleckiego ŁUSKA w Machowej, aby doskonalić swoje umiejętności posługiwania się bronią. Tym razem strzelania odbyły się z pistoletu VIS100, karabinka MSBS Grot oraz Kałasznikowa.

Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w pokazie broni i sprzętu militarnego, który dotychczas znali jedynie z filmów i gier.

Inicjatorami wyjazdu byli nauczyciele SP w Dobrkowie Tomasz Podlasek i Janusz Dzik.

Absurd nie czytać

Noc bibliotek Pilzno

W piątek, 13 października w godz.19.00 - 24.00 w Szkole Podstawowej w Pilźnie odbyła się po raz czwarty w historii nocna impreza czytelnicza. Biblioteka pilźnieńskiej podstawówki znalazła się w gronie 1500 bibliotek z całej Polski, które wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” pod hasłem „Absurd nie czytać”. Wzięło w niej udział 34 najbardziej aktywnych czytelników z klas 5-8.

Finał pikników biegowych

Działaj lokalnie Pilzno

Na sobotę, 7 października przypadło zakończenie projektu "Pikniki biegowe z Królewskim Pilznem” realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie. Ostatni z trzech zaplanowanych pikników ze względu na niepewną aurę odbył się dzięki uprzejmości Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie, w hali sportowej przy ul. Niepodległości.

Wyniki wyborów parlamentarnych

wybory Polska

Znamy wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się przy rekordowej frekwencji.

Wyniki głosowania do Sejmu:

63,28% KW Prawo i Sprawiedliwość

13,23% KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

8,55% KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

8,52% KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

2,80% KW Polska Jest Jedna

2,62% KW Nowa Lewica

1,00% KW Bezpartyjni Samorządowcy

 

Kandydaci z najwyższą liczbą głosów: