Dary dla Ukrainy

Dary dla Ukrainy

Kolejny transport ze środkami medycznymi dotarł do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Jest to odzew na prośbę o pomoc wysłaną przez Urząd Marszałkowski. Samorządy, czyli gminy: Dębica, Pilzno, Żyraków, Brzostek, Jodłowa oraz miasto Dębica wspólnie zebrały potrzebne leki, opatrunki środki odkażające, karimaty i śpiwory. Dzięki uprzejmości firmy Bama Logistics z Kozłowa wypełniony po dach samochód dostawczy dotarł w dniu dzisiejszym do Rzeszowa. Zebrana pomoc rzeczowa została przekazana Pawłowi Barnakowi, kierownikowi oddziału wdrażania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Energia dla wsi - informator

Eenrgia dla wsi

Program priorytetowy „Energia dla wsi” został opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Budżet na realizację programu został wstępnie określony na 1 mld. zł w tym:

Uwaga na fotowoltaikę

Ostrzeżenie

Przestrzegamy mieszkańców przed osobami/firmami, które proponują montaż fotowoltaiki etc., powołując się na współpracę z Gminą. To nie jest prawda, w tym momencie nie realizujemy tego typu programów. Aktualnie nie prowadzimy też kontroli palenisk, dlatego apelujemy, aby nie wpuszczać do domów osoby podające się za urzędników.

Przypominamy, że wszystkie informacje na temat realizowanych działań i programów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie.

Nie dajmy się zwieść, gdy ktoś m.in:

Punkty recepcyjne - wykaz

Punkty recepcyjne

Osoby, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinny być kierowane do punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województwa. Tam zostaną im zapewnione: tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,  ciepły posiłek, napój, podstawowa opieka medyczna, miejsce na odpoczynek oraz udzielone dodatkowe informacje na temat pobytu w Polsce.

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych - ankieta

ankieta

W związku z podjęciem przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań w celu opracowania Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie miasta i gminy Pilzno zapraszamy mieszkańców oraz sprzedawców napojów alkoholowych o wypełnienie anonimowej ankiety. Linki do ankiet:

https://www.survio.com/survey/d/M6H9F7L0D8S6W3S9Q  - mieszkańcy

https://www.survio.com/survey/d/P1Q5J6W5S5V6M6T4S - sprzedawcy

Informacja w sprawie zbiórki pieniężnej

Solidarni z Ukrainą

W związku z pytaniami Mieszkańców informujemy, że w tym momencie nie prowadzimy zbiórki pieniężnej, natomiast planujemy ją w przyszłości przeprowadzić dla naszej zaprzyjaźnionej Gromady Sośnica. Jesteśmy w kontakcie z naszymi przyjaciółmi Andrii Portnyi przekazał burmistrz Pilzna Ewie Gołębiowskiej wiadomość, że Gromada Sośnica zmaga się z okupacją, wszystkie mosty przez rzeki są uszkodzone. W związku z tym są odcięci, a co za tym idzie, teraz pomoc do nich nie dotrze.

Apel Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pomocy uchodźcom

ydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania). Dla województwa podkarpackiego lokalizacje punktów takiej pomocy znajdują się na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i łódzkiego.

Hołd żołnierzom wyklętym

Żołnierze Wyklęci

Wczoraj, pod pomnikiem żołnierzy organizacji niepodległościowych uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska złożyła okolicznościowy wieniec w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej w Pilźnie Czesława Ziai oraz Jacka Podlaska, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, a także młodzieży.