Remiza w Podlesiu do remontu

Remiza OSP Podlesie

To inwestycja, która przysłuży się mieszkańcom, a zarazem wpłynie na estetykę przestrzeni publicznej. W Podlesiu zostanie przeprowadzona gruntowna modernizacja remizy OSP, która będzie jednocześnie miejscem służącym do integracji lokalnej społeczności.

W ostatnim czasie w Podlesiu zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich, które dzięki inwestycji zyska siedzibę do spotkań i organizacji różnorakich inicjatyw. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Liwocz.

Góra śmieci nad zalewem

Ekomajówka Pilzno

Ponad 400 worków napełnionych śmieciami zebrano podczas Ekomajówki, czyli wielkie sprzątania terenu nad zalewem w Strzegocicach. W przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 50 osób, a w tym dzieci i młodzież, co szczególnie cieszy w kontekście budowania postawy proekologicznej.

Spisz się na rynku

Narodowy Spis Powszechny

Burmistrz Pilzna informuje o możliwości zrealizowania obowiązku spisu ludności w mobilnym biurze spisowym, który będzie dyżurował w poniedziałek, 24 Maja w Pilźnie na płycie rynku w godz.

Gmina Pilzno wymiata na ekomajówce

Ekomajówka Pilzno

Jutro o godz. 9 rozpocznie się ekomajówka, czyli wielkie sprzątanie terenu nad zalewem w Strzegocicach. Uczestnicy akcji zbiorą się przy betoniarni Marbet, gdzie zostanie ustalony plan działania. W przedsięwzięcie włączyły się też szkoły w: Parkoszu, Zwierniku, Łękach Górnych oraz Machowej, a także Środowiskowy Dom Samopomocy w Parkoszu, organizując ekomajówki we własnych miejscowościach. Z kolei Pilzno będzie wysprzątane przez harcerzy. W nieco późniejszym terminie do akcji przystąpią mieszkańcy Mokrzca.

Przetarg rozstrzygnięty

Remont dróg Pilzno

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę kolejnych dróg na terenie naszej gminy. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę ok. 609 tys. zł, złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Dębicy. Wykonawca wyremontuje drogi: boczną od ul. Kościuszki w Pilźnie, przy ul. Zielonej w Pilźnie, na Rędziny w Lipinach, na Jargasa w Łękach Górnych oraz drogę na działkach nr 1303,1301,1000 w Słotowej.