Podpisano umowę na przebudowę remizy w Podlesiu

Podlesie Machowskie

Gmina podpisała umowę z wykonawcą rozbudowy i przebudowy budynku remizy w Podlesiu Machowskim na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. W przetargu złożono 8 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma M-Bud z Pogórskiej Woli. Po przeprowadzeniu gruntownej modernizacji, remiza OSP będzie jednocześnie miejscem służącym do integracji lokalnej społeczności, w tym paniom z Koła Gospodyń Wiejskich.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Liwocz.

Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny

Kiermasz Wielkanocny

W sobotę, 9 kwietnia zapraszamy na pilźnieński rynek, który będzie miejscem Kiermaszu Wielkanocnego. Wydarzenie odbędzie się w godz. 9-12. Na stoiskach znajdziemy rękodzieło, palmy, ozdoby i specjały wielkanocne. Organizatorzy przewidzieli też konkurs na najpiękniejsze stoisko wielkanocne.

Na tym nie koniec atrakcji, ponieważ w godz. 10-13 pracownicy Muzeum Regionalnego w Pilźnie zapraszają do siedziby klubu szachowego Hetman, gdzie przewidziano warsztaty wielkanocne dla dzieci.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Pilzna podaje do publicznej wiadomości wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży:

  • Nieruchomość położona w Pilźnie oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 2118/12 i 1907/7 o łącznej pow. 0,1115 ha
  • Nieruchomość położona w Łękach Górnych oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2548 o pow. 0,2211 ha
  • Nieruchomość położona w Machowej oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 958/20 o pow. 0,0942 ha

Komunikat w sprawie edukacji dzieci z Ukrainy

Komunikat Burmistrza Pilzna

Każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat przebywające w Polsce jest objęte obowiązkiem szkolnym (obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku dzieci 6-letnich) lub obowiązkiem nauki. Dotyczy to także tych dzieci, które, będąc obywatelami Ukrainy, trafiły do Polski, a ich pobyt został uznany za legalny. Rodzice (prawni opiekunowie) takich uczniów muszą dopilnować, by ten obowiązek był spełniany poprzez:

Zmarł Leszek Desoń

Desoń

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Leszka Desonia (1930-2022). Odszedł od nas wielki człowiek, który przybył z rodziną do Pilzna w 1970 r. Szybko odnalazł się w nowym środowisku włączając się w działalność społeczną, a szczególnie kulturalną. Przez jeden rok pełnił funkcję dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury. Sprawował funkcję przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej przez trzy kadencje.