Dom Kultury do gruntownej modernizacji

Dom Kultury w Pilźnie

Budynek Domu Kultury w Pilźnie doczeka się gruntownej modernizacji. Już 20 stycznia poznamy oferty złożone w przetargu na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę obiektu, który zbudowano w czynie społecznym w latach 70-tych.

Zakres prac jest szeroki i obejmuje przede wszystkim gruntowny remont pomieszczeń. Przewidziano również likwidację barier architektonicznych i montaż windy. Wypięknieje otoczenie budynku, a z przodu powstanie przeszklony wiatrołap.

Dom Szczeklików w rękach miasta

Dom Szczeklików

Dom rodzinny Szczeklików znany jest niemal wszystkim mieszkańcom, a przez wielu utożsamiany z działalnością kulturalną i społeczną tej rodziny na rzecz rozwoju Pilzna. Cała ta historyczno – kulturalna spuścizna znalazła się obecnie w rękach miasta. Dom Szczeklików został zakupiony przez Gminę Pilzno - jako istotna część dziedzictwa kulturowego ziemi pilźnieńskiej - z przeznaczeniem na siedzibę muzeum regionalnego.

ZUS: mLegitymacja emeryta-rencisty

mlegitymacja

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

Grali, śpiewali i pomagali

Pilzno koncert dla Elenki

Grali, śpiewali i pomagali. Wszystko dla małej Elenki. Roczna dziewczynka choruje na mukowiscydozę. Charytatywny koncert kolęd i pastorałek w Pilźnie. Wystąpili wychowankowie Szkoły Muzycznej KIK Muza wraz z absolwentami i przyjaciółmi, maluchy z Publicznego Przedszkola w Pilźnie – grupa „Wesołe Kaczuszki” oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie. Wszyscy zgodnie twierdzili, że warto pomagać, bo dobro zawsze wraca!

Przetarg na kanalizację w Pilźnie

Kanalizacja w Pilźnie

Kolejny przetarg jest w toku. Pod koniec 2022 r. wydano ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pilźnie w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:

- rejonu ul. Lwowskiej:

zakres obejmuje zaprojektowanie tj. opracowanie, zgodnie z przepisami, kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowę:

Więcej urodzeń niż zgonów

Populacja

Po trudnych latach 2020-2021, rok 2022 przyniósł nieco bardziej optymistyczne dane demograficzne. Liczba urodzeń (175) przewyższyła liczbę zgonów (165). Należy przy tym przypomnieć, że w 2021 r. zmarło aż 249 osób, a w 2020 r. 233 osoby. Z drugiej strony w poprzednich latach rodziło się więcej dzieci - 203 w 2021 r. i 214 w 2020 roku. Najwięcej narodzeń odnotowano w Pilźnie - 47, Łękach Górnych - 22 i Łękach Dolnych - 17. Dodajmy, że na terenie miasta i gminy Pilzno zawarto 121 małżeństw.

Statystyki urodzeń:

47 - Pilzno

22 - Łęki Górne