Festiwal o tym, co w duszy gra

VI Ogólnopolski Festiwal Z Bł. Karoliną Zaśpiewajmy

Pierwszy dzień słonecznego lata rozbrzmiewał w Pilźnie dźwiękami muzyki z duszą. VI Ogólnopolski Festiwal Z Bł. Karoliną Zaśpiewajmy, organizowany przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia im. Karoliny Kózkówny we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Diecezji Tarnowskiej, zapewnił moc wzruszeń, zmusił do zastanowienia nad kodeksem wartości, pozwolił docenić piękno prostych prawd.

Pożegnaliśmy Wandę Dziadek

Wanda Dziadek

We wtorek, 22 czerwca pożegnaliśmy Wandę Dziadek, która w 1981 r . objęła stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy Pilzno i pełniła je do momentu przejścia na emeryturę we wrześniu 1988 roku. Pani Wanda bardzo mocno angażowała się w działalność publiczną oraz społeczną. Była osobą bardzo życzliwą i zawsze chętną do pomocy o niezwykle wysokim stopniu sumienności, przygotowania zawodowego, obowiązkowości oraz skrupulatności.

Życiorys:

Olbrzymia szachownica w przedszkolu

Szachy Pilzno

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Pilźnie będą uczyć się i trenować grę w szachy w ogrodzie, gdzie powstała duża szachownica z figurami. - Dziękujemy burmistrz Pilzna Ewie Gołębiowskiej za pomoc w organizacji zajęć szachowych, Bogumile Mirowskiej - prezes Klubu Szachowego „Hetman” za wsparcie merytoryczne, Barbarze Godawskiej za dofinansowanie zakupu szachów ogrodowych oraz za coroczne wspieranie naszych szachowych działań - mówi Halina Piątek, dyrektor przedszkola w Pilźnie.

Opróżnienie gazociągu w Jaworzu Górnym

Opróżnienie gazociągu w Jaworzu Górnym

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Wygoda - Warzyce, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, Terenowa Jednostka Eksploracji w Jaśle informuje, że w miejscowości Jaworze Górne w dniu 23 czerwca od godz. 9 do godz. 13 niezbędne jest opróżnienie gazociągu, któremu towarzyszyć będzie hałas o znacznym natężeniu.

Jak przetrwać upały

Upały

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 – 13.

Skutki:

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to m.in:

Zmarła Wanda Dziadek

Wanda Dziadek

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Wandy Dziadek. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kaplicy cmentarnej w Pilźnie we wtorek, 22 czerwca o godz. 15. Świętej pamięci Wanda Dziadek w latach 1981-1988 pełniła funkcję naczelnika miasta i gminy Pilzno, była też znana z działalności społecznej.

W imieniu całego samorządu miasta i gminy Pilzno składamy kondolencje najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim.