Masz pomysł na biznes?

Rowes

Masz pomysł na własny biznes? Nie masz środków na jego utworzenie? Masz grupę osób, z którą chciałbyś współpracować? Można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 366 200 zł na utworzenie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego, czyli np. w formie spółdzielni socjalnej, fundacji, stowarzyszenia.

Szczegóły: http://wsparcie.es/

Zdjęcia