19% wypełnienia bazy CEEB

CEEB

19% - tyle wynosi poziom wypełnienia bazy CEEB dla miasta i gminy Pilzno. Dane zostały opublikowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Liczba punktów adresowych z co najmniej 1 złożoną deklaracją aktualnie wynosi 1072. Przypominamy, że wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku powinni złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. W przypadku nowo instalowanych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem Internetu. 

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Uwaga:  za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Zdjęcia