Posiłki dla kierowców

KGW Łęki Dolne

Nasi mieszkańcy pomagają Ukrainie na wszystkie możliwe sposoby. Tym razem panie z wielu miejscowości przygotowały posiłki dla kierowców z konwoju humanitarnego. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie: Stowarzyszeniu Zawisłocze Pilźnieńskie, Aerobikowemu Klubowi Lemurek, KGW Słotowa, Kołu Gospodyń Energicznych ze Strzegocic, KGW "Równe Babki" z Łęk Górnych, KGW w Zwierniku, KGW z Łęk Dolnych oraz KGW Bielowy. Akcję koordynowała Katarzyna Ciecieręga.

Zdjęcia