Dary dla gromady Sośnica

Pilzno pomaga Ukrainie

Gmina Pilzno włączyła się w akcję pomocy Ukrainie zorganizowanej przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Dzięki tej inicjatywie część darów z magazynu na „Sokole” trafi do naszej partnerskiej gromady Sośnica. Dziękujemy gminom zrzeszonym w związku, a w szczególności miastu Dębica za zorganizowanie transportu darów.

Zdjęcia