Dominik Dereń w gronie najlepszych matematyków

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Dominik Dereń, uczeń klasy 8c Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie zdobył tytuł finalisty XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów, znajdując się tym samym w zaszczytnym gronie stu pięćdziesięciu najlepszych matematyków na poziomie szkoły podstawowej w Polsce.

- To wszystko dzięki pracowitości, wytrwałości i ogromnemu talentowi matematycznemu. Zachęcam do podjęcia próby zmierzenia się z zadaniami finałowymi https://omj.edu.pl/uploads/attachments/3etap22r.pdf - mówi Joanna Ryba, która przygotowała Dominika do konkursu.

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie trójstopniowe zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Jest jedyną olimpiadą przedmiotową z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisaną na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2021/2022 w zawodach tych wzięło udział 7790 uczniów z 1013 szkół podstawowych z całej Polski, w tym 154 uczniów z województwa podkarpackiego. 19 marca 2022 r. w Bielsku Białej oraz Warszawie odbył się finał XVII OMJ. Uczestniczyło w nim 158 osób z całej Polski - z ogromną przewagą uczniów pochodzących z dużych miast. Z województwa podkarpackiego zakwalifikowało się zaledwie pięć osób, w tym z powiatu dębickiego jedynie Dominik Dereń. 27 marca 2022 r. na platformie Zoom odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji olimpiady. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy finału wraz z opiekunami. Dominik osiągnął wielki sukces zdobywając tytułu finalisty.

Zdjęcia