Bieżące utrzymanie dróg gminnych w przetargu

Prace drogowe

Cztery oferty zostały złożone w przetargu na bieżące utrzymanie dróg gminy Pilzno. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 883 000 brutto. Dwie oferty są niższe od założonej kwoty i opiewają na ok. 725 tys. zł oraz na prawie 874 tys. złotych. Pozostali potencjalni wykonawcy zaoferowali realizację zamówienia za ponad 975 tys. zł i blisko 2,4 mln złotych. Roboty będą wykonywane, w miarę bieżących potrzeb w roku 2022.