Burmistrz z jednogłośnym absolutorium

Absolutorium

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie byli jednogłośni. Wszyscy głosowali za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Pilzna z tytułu wykonania budżetu gminy Pilzno za 2021 rok. Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska podziękowała radnym w imieniu swoim, zastępcy burmistrza Krzysztofa Krawca oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Pilźnie za udzielenie absolutorium. - To motywacja do dalszej pracy w niełatwych czasach. Zmagaliśmy się z pandemią, teraz dotykają nas wojna w Ukrainie, galopująca inflacja, problemy z wykonawcami. Pomimo tego chcemy ambitnie dążyć do realizacji kolejnych zadań - powiedziała Ewa Gołębiowska, która otrzymała też wotum zaufania od radnych. W tym drugim przypadku opinie radnych były podzielone.