1,7 mln zł na zakup samochodów pożarniczych

Pilzno dotacja na zakup samochodów pożarniczych

Znakomite wiadomości dla OSP Pilzno i OSP Łęki Dolne, a także całej naszej społeczności, ponieważ każde wzmocnienie jednostek OSP przyczynia się do poprawy naszego bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy w sumie aż 1,7 mln zł (2 x po 850 tys. zł) dofinansowania na zakup dwóch nowych samochodów pożarniczych, które trafią do jednostek OSP Pilzno i OSP KSRG Łęki Dolne.

Reprezentujący Burmistrza Pilzna Wiceburmistrz Mirosław Miczek w asyście przedstawicieli wspominanych jednostek OSP złożył podziękowania dla Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego za pozytywne rozpatrzenie wniosków.

Szczególne podziękowania kierujemy także do Burmistrza Pilzna Tadeusza Pieczonki, który tuż po objęciu funkcji, wiedząc że rozstrzygnięcie projektu nastąpi w przeciągu najbliższych dni, priorytetowo zajął się sprawą złożonych wniosków i dokonał wszelkich starań aby możliwości nie zostały zaprzepaszczone - mówią druhowie.

Pozyskanie tak olbrzymiego dofinansowania było możliwe dzięki przychylności wielu osób. Wyrazy wdzięczności są skierowane także do Posłów na Sejm RP Jana Warzechy i Krzysztofa Sobolewskiego, Starosty Dębickiego Piotr Chęćka, Michała Maziarki - Przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego, Radnych Powiatu Tomasza Lesiaka i Pawła Ciszczonia oraz Ewy Gołębiowskiej, która sprawowała urząd Burmistrza Pilzna na etapie składania wniosku oraz dla Kamila Reguły za profesjonalizm w przygotowaniu wniosków.

Wnioski zostały złożone w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu - Rozwijanie systemów ratownictwa.

Zdjęcia