Sala doposażona

Sala w Strzegocicach

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej dokonano doposażenia budynku nowej hali przy szkole w Strzegocicach. Dotacja w wysokości 65 tys. zł została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego. Środki finansowe wykorzystano również na wyposażenie sali informatycznej, która powstała na piętrze obiektu.

- Obecnie marzymy już tylko o jednym, ale zdecydowanie najważniejszym, czyli o powrocie do stacjonarnego, tradycyjnego modelu nauczania - mówi Marta Gmiterek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzegocicach.