Znamy budżet na 2021 rok

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok. Zarówno dochody, jak i wydatki ustalono na poziomie ponad 87,6 mln zł, z czego na wydatki majątkowe przewidziano blisko 4 mln złotych.

– Bez wątpienia nie jest to budżet naszych marzeń, ale liczymy, że na przestrzeni roku pozyskamy dodatkowe środki na inwestycje ze źródeł zewnętrznych, jak Fundusz Dróg Samorządowych etc. – mówi burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska.

Największe wydatki bieżące dotyczą oświaty (ponad 28,4 mln zł) i rodziny (ok. 29,8 mln zł), pochłaniając z budżetu w sumie prawie 60 mln złotych. Gmina musi się mierzyć z niewystarczającą subwencją oświatową z budżetu państwa w stosunku do wydatków ponoszonych przez samorząd, co wiąże się z dodatkowymi kilkumilionowymi wydatkami. Trudny czas pandemii niesie ze sobą obawy związane z realizacją zaplanowanych dochodów, stąd decyzja, aby nie zatrudniać osób w miejsce urzędników przechodzących na emerytury, oczywiście w takich przypadkach, w jakich jest to możliwe bez uszczerbku dla sprawnego funkcjonowania urzędu.

W przypadku wydatków majątkowych największe kwoty zabezpieczono na inwestycje związane z wymianą źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. W budżecie są też środki na remonty dróg gminnych, wykonanie „zielono-niebieskiej” infrastruktury, zadania dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zakup parkometrów, a także na dokumentację projektową dla budowy skateparku i siłowni przy „orliku” w Pilźnie.