Dotacja na przewozy autobusowe - zmiany na trasach

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

W dniu 30 grudnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pilzna a Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wsparcie wojewody do przewozów autobusowych wynosi nie więcej niż ponad 409 tys. zł, natomiast wkład własny gminy stanowi kwota nie wyższa ok. 45,4 tys. złotych. Umowa obejmuje dopłatę do przewozów autobusowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Przewozy autobusowe wykonywane będą na 6 liniach komunikacyjnych:

1)      Pilzno – Słotowa - Pilzno

2)      Pilzno - Jaworze Dolne - Pilzno

3)      Pilzno – Gębiczyna - Pilzno

4)      Pilzno – Lipiny - Pilzno

5)      Pilzno – Łęki Górne - Pilzno

6)      Pilzno – Podlesie - Pilzno

Zmiany na trasach względem przewozów autobusowych w roku 2020:

-       linia nr 1 Pilzno – Słotowa – Pilzno: kursy odbywają się z Pilzna przez Łęki Dolne drogą gminną tzw. drogą południową a nie drogą powiatową, następnie przez Łęki Górne, Zwiernik do Słotowej i powrót do Pilzna przez Strzegocice

-       linia nr 5 Pilzno – Łęki Górne – Pilzno: kursy odbywają się z Pilzna ulicą Witosa w kierunku Łęk Dolnych (do tej pory były to kursy w kierunku Łęk Dolnych ulicą 3-go Maja) i dalej do Łęk Górnych na tzw. lipki i powrót do Pilzna tą sama trasą

-       linia nr 6 Pilzno – Podlesie – Pilzno: kursy odbywają się do miejscowości Podlesie przez Lipiny, Machową, trasa ta została wydłużona i obecnie zamiast do Machowej, autobusy będą kursować do Podlesia.