Program „Opieka Wytchnieniowa ”

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje, że uzyskał środki finansowe w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa ” – edycja 2021.

Program jest finansowany z Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej polegającej na odciążeniu od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

W programie weźmie udział 6 osób. Dla jednego uczestnika można przyznać maksymalnie 18 godzin miesięcznie. Pomoc jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie: karty zgłoszenia a następnie przesłanie jej na adres Ośrodka:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 33, 39-220 Pilzno

lub dostarczyć ją bezpośrednio do siedziby Ośrodka adres jak wyżej.

W przypadku pytań można dzwonić pod nr tel: 14 6162851/2., e-mail: ops@pilzno.um.gov.pl

Pliki do pobrania: