Darmowa pomoc prawna zdalnie

Pomoc prawna

W związku ze wzrostem zachorowań oraz mając na uwadze minimalizowanie ryzyka i zapobieganie dalszym zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Dębicy przeszło na zdalne udzielanie świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w punkcie NPO w Pilźnie.