Dom seniora w Podlesiu

Podlesie szkoła

Budynek po szkole podstawowej w Podlesiu znów będzie służył mieszkańcom. Gmina Pilzno pozyskała 400 tys. zł dotacji na przekształcenie obiektu w Dzienny Dom Senior+.

Początkowo budynek szkoły był przeznaczony na sprzedaż, jednak nie było zainteresowanych ofertą. W międzyczasie gmina rozważała różnorakie scenariusze dotyczące zagospodarowania budynku. Pomysł utworzenia ośrodka dla seniorów jest odpowiedzią na sytuację demograficzną – 1182 mężczyzn i 2134 kobiet jest w wieku emerytalnym. Dla porównania liczby mieszkańców w wieku 0-19 wynoszą 2034 (mężczyźni) i 2056 (kobiety).

– Dane i prognozy jasną wskazują, że nasze społeczeństwo będzie coraz starsze, co za tym idzie usługi dla seniorów będą odgrywać coraz ważniejszą rolę. Dzienny Dom Senior+ jest inwestycją w przyszłość naszych mieszkańców. Chcemy, żeby osoby starsze mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i rozwijać się zamiast siedzieć w zamknięciu w czterech ścianach – mówi burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska.

Zgodnie z założeniami programu, działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Dzienny Dom „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).

Dotacja została przyznana w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021.

Zdjęcia