Działaj Lokalnie 2021 - spotkanie online

Działaj Lokalnie 2021

Zgodnie z zapowiedzią, i podobnie jak w roku ubiegłym w trybie online, w piątek, 14. maja odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Kierowane było do stowarzyszeń, grup nieformalnych i wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie z obszaru powiatu dębickiego. Mimo burzowej aury na zewnątrz, wśród uczestników spotkania atmosfera była raczej pogodna. I nietrudno się dziwić, bo „Działaj Lokalnie” kierowane jest do ludzi i dla ludzi, aby pobudzać i wspierać ich pomysły i inicjatywy, wyzwalać społeczną energię, motywującą do działań dla dobra wspólnego.

Celem spotkania było zaprezentowanie głównych założeń i regulaminu programu, omówionych przez Zespół „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim. Wśród uczestników znaleźli się laureaci wcześniejszych edycji, jak również przedstawiciele stowarzyszeń i grup, które nie znają jeszcze „Działaj Lokalnie” z własnego doświadczenia, i możliwości jakie ten Program oferuje. Ci, którzy nie mieli sposobności uczestnictwa w spotkaniu, mogą zapoznać się z założeniami, ideą i regulaminem programu pod następującymi linkami:

http://www.karierawdebicy.pl/dzialaj-lokalnie/konkurs-grantowy-2021/

http://dzialajlokalnie.pl

 

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu – oraz Lokalnymi Partnerami, którymi w tegorocznej edycji są Jednostki Samorządu Terytorialnego: Gmina Dębica, Miasto i Gmina Pilzno, Gmina Żyraków. Realizację Programu w powiecie dębickim koordynuje Zespół „Działaj Lokalnie”, na czele z Prezesem Dębickiego Klubu Biznesu – Zbigniewem Nosalem.

Termin składania wniosków do tegorocznej edycji Programu w powiecie dębickim upływa wraz z dniem 2. czerwca 2021 r.

Działaj Lokalnie

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:
Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków