Spisz się na rynku

Narodowy Spis Powszechny

Burmistrz Pilzna informuje o możliwości zrealizowania obowiązku spisu ludności w mobilnym biurze spisowym, który będzie dyżurował w poniedziałek, 24 Maja w Pilźnie na płycie rynku w godz. 9-13. Dyżur w punkcie spisowym prowadzony będzie przez pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Aby dokonać spisu niezbędne jest posiadanie nr PESEL wszystkich mieszkańców domu. Przeprowadzanie spisu  w mobilnym biurze spisowym będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.