Remiza w Podlesiu do remontu

Remiza OSP Podlesie

To inwestycja, która przysłuży się mieszkańcom, a zarazem wpłynie na estetykę przestrzeni publicznej. W Podlesiu zostanie przeprowadzona gruntowna modernizacja remizy OSP, która będzie jednocześnie miejscem służącym do integracji lokalnej społeczności.

W ostatnim czasie w Podlesiu zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich, które dzięki inwestycji zyska siedzibę do spotkań i organizacji różnorakich inicjatyw. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Liwocz.

Zdjęcia