Harcerze dla przyrody

Harcerze

Już 24 kwietnia harcerki i harcerze 1 Pilzneńskiego Szczepu Harcerskiego "Zielony Płomień" uczestniczyli w finale akcji "Czuwam! dla ziemi".  Podczas kilkugodzinnych zbiórek drużyn druhowie porządkowali tereny przy cmentarzu parafialnym w Pilźnie, park przy budynku "Sokoła" w Pilźnie oraz pobliskie koryto rzeki Dulczy. W sumie zebrano ponad 20 worków odpadów. Kolejną akcję porządkową przeprowadziła 1Pilzneńska Drużyna Harcerska „Zielona Jedynka” w sobotę, 22 maja, pod opieką hm Marii Smoła-Wójcik.

Zdjęcia