Dofinansowanie do wymiany kotła CO

Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji wspólnego Projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związki Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.2.2", który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

Projekt zakłada dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

 

Loga projektu
Pliki do pobrania: