Powiatowy Urząd Pracy - informacje dla obywateli Ukrainy

PUP Dębica

Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zamieszczono oddzielny dział zawierający informacje dla obywateli Ukrainy. Dodatkowo strona internetowa urzędu ma możliwość wybrania języka ukraińskiego.

Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy: https://debica.praca.gov.pl/-/17428696-szczegolowe-informacje-dla-obywateli-ukrainy

Informacje na temat edukacji dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy: https://debica.praca.gov.pl/-/17631743-informacje-na-temat-edukacji-dla-dzieci-i-mlodziezy-obywateli-ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym muszą wiedzieć świadczeniodawcy: https://debica.praca.gov.pl/-/17628494-pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy