Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej we wsi Łęki Górne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2548 o pow. 0,2211 ha. Cena wywoławcza 80 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 29.04.2022 r. o godz. 10.00.

Pliki do pobrania: