Podpisano umowę na przebudowę remizy w Podlesiu

Podlesie Machowskie

Gmina podpisała umowę z wykonawcą rozbudowy i przebudowy budynku remizy w Podlesiu Machowskim na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. W przetargu złożono 8 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma M-Bud z Pogórskiej Woli. Po przeprowadzeniu gruntownej modernizacji, remiza OSP będzie jednocześnie miejscem służącym do integracji lokalnej społeczności, w tym paniom z Koła Gospodyń Wiejskich.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Liwocz.