Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Edmunda Książka

Poczet sztandarowy

Dobrków zajmuje II  miejsce w Konkursie Pocztów Sztandarowych im. kpt. Edmunda Książka

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobkowie wraz z opiekunami Dorotą Sarad i Bożeną Hals  w dniu 8 kwietnia 2022r. wzięli udział  w Powiatowym Konkursie Pocztów Sztandarowych im. Edmunda Książka w Dębicy.

Uczestniczyło w nim 9 szkół z powiatu dębickiego (z Miasta Dębica, Gminy Dębica, Gminy Pilzno, Gminy Brzostek oraz Gminy Żyraków).  

Celem konkursu poza aspektem rywalizacji była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie znajomości zasad musztry pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i patriotyczno-religijnych oraz uwrażliwienie  na szacunek względem sztandarów i symboli narodowych.

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:

1 miejsce – Zespół Szkół Zawodowych im. M. Konopnickiej – Curie w Pustkowiu Osiedlu

2 miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

3 miejsce – Zespół Szkół nr 4 w Dębicy im. M. Kopernika

Kategoria szkoły podstawowe

1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy

2 miejsce – Szkoła Podstawowa im III Zgrupowania AK ”Pocisk „ z Dobrkowa

3 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej

W konkursie wzięli także udział uczniowie z: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy; Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy; Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy.

Rywalizację oceniała Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący – Tomasz Czapla (ŚZŻAK Środowisko 5. PSK AK w Dębicy); zastępca przewodniczącego – dr Jacek Magdoń (IPN O/Rzeszów); członkowie – Ewa Książek (Córka kpt. Edmunda Książka); Sylwester Bieszczad (Straż Miejska); kpr. Jan Rec (33. Batalion Lekkiej Piechoty); insp. Andrzej Lis (ZS „Strzelec” JP).

Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez organizatorów.

Mecenasem przedsięwzięcia i sponsorem głównej nagrody (wyjazdu do Muzeum w Michniowie oraz do miejsca pamięci na Wykusie) jest Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Organizatorzy planują w przyszłym roku rozszerzyć formułę konkursu i zorganizować rywalizację na szczeblu międzypowiatowym, a docelowo międzywojewódzkim.