Inwestycje w Podlesiu Machowskim

Remiza Podlesie

Praca wre przy rozbudowie i przebudowie budynku remizy w Podlesiu Machowskim na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. Po przeprowadzeniu gruntownej modernizacji, remiza OSP będzie jednocześnie miejscem służącym do integracji lokalnej społeczności, w tym paniom z Koła Gospodyń Wiejskich. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Liwocz.

To kolejna inwestycja, dzięki której zmienia się przestrzeń publiczna Podlesia Machowskiego. Niedawno dokonano gruntownej modernizacji budynku po miejscowej szkole. Obiekt będzie funkcjonował jako Dzienny Dom Senior+.

Zdjęcia