Gest pilźnian i łzy wzruszenia

Dary dla Ukrainy

Tuż przed świętami do naszej zaprzyjaźnionej Sośnicy w Ukrainie dotarły dary od mieszkańców miasta i gminy Pilzno. - Matki nie kryły łez wzruszenia, gdy przekazywaliśmy im prezenty. Serdecznie i gorąco dziękujemy wszystkim, którzy uczynili ten wspaniały gest. W dramatycznej, wojennej rzeczywistości, to niesamowity gest i przejaw troski o drugiego człowieka - mówi Switłana Pastuszenko, która dostarczyła dary z Pilzna.

Gminny samorząd składa podziękowania dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i uczniom szkół podstawowych oraz przedszkoli z gminy Pilzno za zorganizowanie zbiórki darów na rzecz potrzebujących dzieci z gminy Sośnica.

Podziękowania skierowane są również do przedsiębiorców: Jana i Piotra Stróżów (Kopalnia Piasku i Żwiru), Marka Smoły (Transkop Spółka Cywilna), Piotra Jarosza (Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA) oraz Pawła Jędrzejczyka (Gabi. FHU.) za pomoc rzeczową dla naszej partnerskiej gminy.

Na Ukrainę udało się przekazać również agregat prądotwórczy dzięki Miejskim Zakładom Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Pilźnie. Za udzieloną pomoc słowa podziękowania otrzymują również Joanna Gałuszka (G - Krusz) oraz Wojciech Świerczek (Met-Chem).

Zdjęcia