Ambitny budżet na 2023 rok

Budżet Pilzno 2023

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem budżetu na 2023 rok. Przed nami okres ambitnych wyzwań - na inwestycje przewidziano ponad 20,6 mln zł, z czego prawie 9 mln zł przewidziano na przebudowę i modernizację ok. 9 km dróg. Mało tego, należy się spodziewać, że w ciągu roku wzrośnie kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

- Nieustannie dążymy do podwyższenia standardów życia mieszkańców. Zgodnie z oczekiwaniami - wyartykułowanymi chociażby podczas zebrań wiejskich - największy nacisk kładziemy na poprawę jakości dróg, budowę chodników, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Opracowanie ambitnego budżetu nie było łatwym zadaniem, dziękuję pani skarbnik za wyzwanie, którego się podjęła w tych niełatwych czasach, przy rosnących wydatkach - komentuje burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska.

Ogółem wydatki na 2023 wynoszą prawie 91 mln zł, przy dochodach rzędu ponad 86 mln złotych. Na liście wydatków majątkowych znajdziemy jeszcze m.in. rozbudowę sieci wodociągowej (1,3 mln zł), rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 1,36 mln zł), budowę budynku Centrum Kultury "Zawisłocze" (ok. 1,76 mln zł), modernizację budynku przy ul. Petrycego w Pilźnie na potrzeby działalności kulturalnej (ok. 1,46 mln zł), rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku Domu Kultury w Pilźnie (3,5 mln zł), dotację dla OSP Podlesie Machowskie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (200 tys. zł) czy budowę toru rowerowego typu pumptrack, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz lamp solarnych przy "Orliku" w Pilźnie (550 tys. zł).

Gmina wspiera dotacjami także m. in.  funkcjonowanie Niepublicznego Żłobka "Tęczowa Dolina" w Pilźnie (60 tys. zł), Przedszkole Niepublicznego prowadzone Siostry Służebniczki w Pilźnie (ponad 725 tys. zł), a także parafie w Zwierniku, Machowej, Pilźnie oraz klasztor oo. karmelitów w Pilźnie przekazując 160 tys. zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Warto zwrócić uwagę na wysokie dochody majątkowe. W kwocie ok. 13 mln zł są m.in. pozyskane środki zewnętrzne z RPO województwa podkarpackiego na modernizację Domu Kultury w Pilźnie (prawie 3 mln zł) oraz pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (ponad 9 mln zł).