Rozbudowa sieci wodociągowej

Wodociąg Pilzno

Ogłoszono przetarg na „Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Pilzno – etap II” w formule zaprojektuj i wybuduj. Mieszkańcy chociażby podczas ostatnich zebrań wiejskich sygnalizowali potrzebę rozbudowę sieci z uwagi m.in. na coraz częściej występujący problem suszy w niektórych rejonach gminy. Zamówienie podzielono na 3 części:

Część I: Budowa sieci wodociągowej w Dobrkowie


Zakres tej części zamówienia obejmuje zaprojektowanie (w tym zaprojektowanie odgałęzień sieci do budynków mieszkalnych – na całym odcinku do budynków), tj. opracowanie, zgodnie z przepisami, kompletnej dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej o długość ok. 3540 m wraz z uzbrojeniem oraz odgałęzieniami do budynków mieszkalnych ok. 443 m (do zasuw).


Część II: Budowa sieci wodociągowej w Strzegocicach


W ramach tej części zamówienia zadanie polega na zaprojektowaniu (w tym zaprojektowanie odgałęzień sieci do budynków mieszkalnych – na całym odcinku do budynków), tj. opracowanie, zgodnie z przepisami, kompletnej dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej o długość ok. 1510 m wraz z uzbrojeniem oraz odgałęzieniami do budynków mieszkalnych ok. 248 m (do zasuw).


Część III: Budowa sieci wodociągowej w Zwierniku


W tej części zamówienia zadanie obejmuje zakresem zaprojektowanie (w tym zaprojektowanie odgałęzień sieci do budynków mieszkalnych – na całym odcinku do budynków), tj. opracowanie, zgodnie z przepisami, kompletnej dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej o długość ok. 2890 m wraz z uzbrojeniem oraz odgałęzieniami do budynków mieszkalnych ok. 930 m (do zasuw).