250 tys. euro z programu Erasmus +

Erasmus +

Gmina Pilzno otrzymała grant o wartość 250 tys. euro z programu Erasmus + na realizację projektu o nazwie: „Reading for better youTH”. Celem projektu jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży w przedziale wiekowym 13 do 17 lat. Inicjatywa ma charakter międzynarodowy - naszymi partnerami są po dwie organizacje z Bułgarii, Słowenii i Słowacji oraz zaprzyjaźniona Fundacja Ornament z Zalasowej.

O projekcie

Mechanizmy rozbudzania pasji do czytania są prawie nieobecne w podstawie programowej. Liczba czytających wśród młodych ludzi ciągle spada. Młodzi coraz rzadziej sięgają po literaturę. W ramach projektu wspólnie wypracujemy unikalny program szkoleniowy, który wesprze czytelnictwo szczególnie u młodzieży. Zwrócimy baczną uwagę na kwestię motywacji. Efekty obejmować będą wiele innowacyjnych rozwiązań m. in. publikację z istniejącymi dobrymi praktykami w zakresie rozwoju czytelnictwa na poziomie UE.

Broszurze towarzyszyć będzie program szkoleniowy dla osób pracujących z młodzieżą, który pomoże im edukować ją w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania oraz wewnętrznej zachęty do sięgania po słowo pisane. Stworzymy bibliotekę wideo z wywiadami z ludźmi, którzy kochają czytać książki. Filmiki pokażą, w jaki sposób czytanie może pomóc młodzieży w rozwoju osobistym i zawodowym. Dodatkowo opracujemy zasób e-learningowy do nauki, który będzie dostępny w sieci. Będzie on zawierał różne moduły dotyczące rozwijania zamiłowań czytelniczych i poprawy wydajności czytania.

Wreszcie stworzymy interaktywną aplikację, która pozwoli młodym ludziom śledzić swoje postępy w czytaniu i porównywać je z innymi. Pomoże im to wyznaczyć cele do czytania i zmierzyć ich sukces. Dla trenerów, nauczycieli opracujemy narzędzie do oceny przed i po, które pomoże im ewaluować ich postępy. Grupą docelową tego projektu jest młodzież, pracownicy młodzieżowi, nauczyciele, trenerzy, bibliotekarze, wszyscy zainteresowani promocją czytelnictwa. Lubiący czytać to osoby, które są otwarte na nowe pomysły, eksperymentatorzy, którzy podejmują wyzwania. To oni gotowi są na podejmowanie ryzyka i nie boją się popełniać błędów.

Dzięki naszemu projektowi poprawimy umiejętności czytania i pisania, podniesiemy świadomość korzyści płynących z czytania i zainspirujemy młodzież do czytania więcej i lepiej. Nasze cele są ściśle związane z europejskimi priorytetem zwiększenia wydajności czytania wśród młodzieży. Ze względu na swój międzynarodowy charakter projekt w dużej części zorganizowany jest jako zdalny, online. Niemniej, jego implementacja będzie miała miejsce w naszych środowiskach lokalnych. Ponadto, w ramach projektu odbędzie się kilka spotkań stacjonarnych m.in. w Polsce, Bułgarii i Słowenii. Zapraszamy do śledzenia efektów projektu na profilu Młodzieżowej Rady Miejskiej i skorzystania z rezultatów projektu.