Czyste Powietrze w naszej gminie

Czyste Powietrze

Wdrożenie Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Pilzno – dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

  • Liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie: 194,
  • Liczba zawartych umów: 175,
  • Kwota wypłaconych dotacji: 1 632 071,24 zł
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 107.

Stan na dzień: 30.12.2022 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę: https://czystepowietrze.gov.pl/