Dyrektor, który nigdy nie mówił nie

Andrzej Kozik

Po 43 latach pracy w Domu Kultury w Pilźnie, jego dyrektor - Andrzej Kozik przechodzi na zasłużoną emeryturę. Dyrektor zaprosił wieloletnich współpracowników na pożegnalne spotkanie, podczas którego wręczył róże zgromadzonym. Nie zabrakło wzruszeń, podziękowań i słów pełnych emocji.

- Zawsze pan powtarzał, że najważniejsi w pracy są ludzie, że w instytucjach kultury trzeba być osobą otwartą. Dziękujemy za wszystko i przekazujemy "czas" w prezencie, ponieważ będzie miał Pan teraz nieco więcej wolnych chwil na poświęcenie się swoim pasjom. Liczymy też, że poświęci pan nam jeszcze bardzo dużo z wolnego czasu - podkreślała Marzena Baum-Gruszowska, kustosz Muzeum Regionalnego w Pilźnie. Dyrektor nie krył wzruszenia, wysłuchując życzeń pełnych serdeczności. - Andrzej Kozik w roli dyrektora miał tylko jedną wadę - nigdy nie mówił "nie", lecz był zawsze przychylny kolejnym inicjatywom. To człowiek - dusza o niezwykłej osobowości i głębokiej wrażliwości. Wychowawca wielu uczniów, którzy dziś szerzą kulturę - dodała Zofia Mossoń. Z kolei Jacek Podlasek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej wręczył dyrektorowi podziękowania za upowszechnianie kultury, edukację muzyczną i niezwykłą osobowość w pracy i życiu środowiska naszego miasta Pilzna.