Aktualności

8 ofert na Dom Kultury

Dom Kultury w Pilźnie

Aż osiem ofert złożono w przetargu na modernizację Domu Kultury w Pilźnie. Różnice są spore. Najdroższa oferta opiewa na prawie 5 mln zł, natomiast najtańsza wynosi ok. 3,8 mln złotych.

Zakres prac jest szeroki i obejmuje przede wszystkim gruntowny remont pomieszczeń. Przewidziano również likwidację barier architektonicznych i montaż windy. Wypięknieje otoczenie budynku, a z przodu powstanie przeszklony wiatrołap.

Inwestycja jest refundowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2021 w kwocie ponad 2,9 mln złotych.

Uczniowie wyruszyli z kolędą

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Parkoszu

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Parkoszu kultywują tradycje kolędowania. Z przedstawieniem jasełkowym udali się do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz do Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu. Ich jasełka spodobały się tak bardzo, że mieszkańcy DPS oraz ŚDS włączyli się we wspólne śpiewanie przy akompaniamencie akordeonowym jednego z uczniów. 

250 tys. euro z programu Erasmus +

Erasmus +

Gmina Pilzno otrzymała grant o wartość 250 tys. euro z programu Erasmus + na realizację projektu o nazwie: „Reading for better youTH”. Celem projektu jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży w przedziale wiekowym 13 do 17 lat. Inicjatywa ma charakter międzynarodowy - naszymi partnerami są po dwie organizacje z Bułgarii, Słowenii i Słowacji oraz zaprzyjaźniona Fundacja Ornament z Zalasowej.

O projekcie

Mechanizmy rozbudzania pasji do czytania są prawie nieobecne w podstawie programowej. Liczba czytających wśród młodych ludzi ciągle spada. Młodzi coraz rzadziej sięgają po literaturę. W ramach projektu wspólnie wypracujemy unikalny program szkoleniowy, który wesprze czytelnictwo szczególnie u młodzieży. Zwrócimy baczną uwagę na kwestię motywacji. Efekty obejmować będą wiele innowacyjnych rozwiązań m. in. publikację z istniejącymi dobrymi praktykami w zakresie rozwoju czytelnictwa na poziomie UE.

Broszurze towarzyszyć będzie program szkoleniowy dla osób pracujących z młodzieżą, który pomoże im edukować ją w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania oraz wewnętrznej zachęty do sięgania po słowo pisane. Stworzymy bibliotekę wideo z wywiadami z ludźmi, którzy kochają czytać książki. Filmiki pokażą, w jaki sposób czytanie może pomóc młodzieży w rozwoju osobistym i zawodowym. Dodatkowo opracujemy zasób e-learningowy do nauki, który będzie dostępny w sieci. Będzie on zawierał różne moduły dotyczące rozwijania zamiłowań czytelniczych i poprawy wydajności czytania.

Wreszcie stworzymy interaktywną aplikację, która pozwoli młodym ludziom śledzić swoje postępy w czytaniu i porównywać je z innymi. Pomoże im to wyznaczyć cele do czytania i zmierzyć ich sukces. Dla trenerów, nauczycieli opracujemy narzędzie do oceny przed i po, które pomoże im ewaluować ich postępy. Grupą docelową tego projektu jest młodzież, pracownicy młodzieżowi, nauczyciele, trenerzy, bibliotekarze, wszyscy zainteresowani promocją czytelnictwa. Lubiący czytać to osoby, które są otwarte na nowe pomysły, eksperymentatorzy, którzy podejmują wyzwania. To oni gotowi są na podejmowanie ryzyka i nie boją się popełniać błędów.

Dzięki naszemu projektowi poprawimy umiejętności czytania i pisania, podniesiemy świadomość korzyści płynących z czytania i zainspirujemy młodzież do czytania więcej i lepiej. Nasze cele są ściśle związane z europejskimi priorytetem zwiększenia wydajności czytania wśród młodzieży. Ze względu na swój międzynarodowy charakter projekt w dużej części zorganizowany jest jako zdalny, online. Niemniej, jego implementacja będzie miała miejsce w naszych środowiskach lokalnych. Ponadto, w ramach projektu odbędzie się kilka spotkań stacjonarnych m.in. w Polsce, Bułgarii i Słowenii. Zapraszamy do śledzenia efektów projektu na profilu Młodzieżowej Rady Miejskiej i skorzystania z rezultatów projektu.

Świętowali w Podlesiu

Dzienny Dom Pomocy Podlesie

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim obchodzili Dzień Babci i Dziadka wraz z Towarzystwem Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, Pilźnieńskim Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów oraz Środowiskowym Domem Samopomocy z Parkosza. Wspólne świętowanie było okazją do integracji, wypicia kawy w większym gronie, wspólnego śpiewania kolęd oraz zabawy tanecznej.

Dzienny Dom Pomocy w Podlesiu Machowskim jest ośrodkiem wsparcia dla osób powyżej 60. roku życia. Uczestnicy na co dzień biorą udział w treningach: kulinarnym, artystycznym, samopielęgnacyjnym. Korzystają także z poradnictwa psychologicznego. Obecnie z oferty placówki korzysta ok. 20 osób, ale są jeszcze ostatnie wolne miejsca. Jeśli chcesz zgłosić swój udział w projekcie lub pomóc aplikować bliskiej Ci osobie pobierz dokumenty, zgłoś się do OPS w Pilźnie lub zadzwoń: 14 6761 852.

Dodatkowe informacje: http://opspilzno.pl/node/48

Nasze Pilzno świąteczno-noworoczne

Nasze Pilzno

W najnowszym numerze "Naszego Pilzna" szczególnie polecamy rozmowę z Andrzejem Kozikiem, dyrektorem Domu Kultury w Pilźnie, który po 43 latach pracy w DK przechodzi na zasłużoną emeryturę. Z kolei dr Marzena Baum-Gruszowska, kustosz Muzeum Regionalnego w Pilźnie opracowała pasjonujący artykuł - "Historia w murach zaklęta" Rodowa siedziba Szczeklików - symbol dziejów mieszkańców Pilzna. W numerze znajdują się również dane dotyczące urodzeń, zgonów i liczby ludności w poszczególnych miejscowościach i pilźnieńskich ulicach. Możemy także przeczytać o pilźnieńskiej sekcji karate, aktualnych wydarzeniach czy o "portreciście natury". Zapraszamy do lektury.

Wyjechali na zimowisko

zimowisko

Grupa 11 uczniów szkół z gminy Pilzno przebywa w zimowej stolicy Polski. Wyjazd jest efektem owocnej współpracy Burmistrz Pilzna z Podkarpacką Izbą Rolniczą, dzięki czemu pozyskano miejsca na zimowisko oraz dofinansowanie. 

W Zakopanem na uczniów czeka wiele atrakcji. Zimowisko trwa od 14 do 21 stycznia. Organizacją wyjazdu na zimowisko zajął się Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie.

Zimowy biwak członków koła III AKord

W dniach 13 i 14 stycznia 2023 roku członkowie koła III AKord działającego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrkowie  uczestniczyli w dwudniowym biwaku. Opiekę nad uczniami sprawowały Marta Cesarz, Renata Gołębiowska i Barbara Koczwara. Celem spotkania była integracja między uczniami, omówienie wykonania i prezentacja  zadania 3 w ramach akcji „Florek” oraz zajęcia warsztatowe „Zabawa w teatr”.

Po zakwaterowaniu uczennice biorące udział w Ogólnopolskiej Ekologicznej Akcji „Florek”, zaprezentowały uczestnikom biwaku wyniki  realizacji zadania 3. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiły rodzaje sadzonek i sposoby pozyskiwania ich. Na podsumowanie przygotowały krzyżówkę. Poprawne rozwiązania nagrodziły słodkościami.

Po wspólnej kolacji przyszedł czas na warsztaty teatralne. Uczniowie poznali rodzaje lalek teatralnych i sposoby animacji. Następnie przystąpili do pracy w czterech grupach. Losowali zestaw (postać, miejsce, przedmiot), do którego należało napisać scenariusz, wykonać kukiełki, rekwizyty i zaprezentować swoje przedstawienie. Każdy występ został oceniony według ustalonych kryteriów a także udokumentowany za pomocą aparatu fotograficznego z funkcją nagrywania.

Drugiego dnia po śniadaniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach plastycznych rozwijających wyobraźnię „Zwierzęta z kleksów”. Wystawa prac została wyeksponowana na korytarzu szkolnym.

Na zakończenie biwaku podsumowano pracę i przyznano nagrody.

Zdjęcia

Dom Kultury do gruntownej modernizacji

Dom Kultury w Pilźnie

Budynek Domu Kultury w Pilźnie doczeka się gruntownej modernizacji. Już 20 stycznia poznamy oferty złożone w przetargu na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę obiektu, który zbudowano w czynie społecznym w latach 70-tych.

Zakres prac jest szeroki i obejmuje przede wszystkim gruntowny remont pomieszczeń. Przewidziano również likwidację barier architektonicznych i montaż windy. Wypięknieje otoczenie budynku, a z przodu powstanie przeszklony wiatrołap.

Inwestycja szacowana na kwotę 3,5 mln zł jest refundowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2021 w kwocie ponad 2,9 mln złotych.

Dom Szczeklików w rękach miasta

Dom Szczeklików

Dom rodzinny Szczeklików znany jest niemal wszystkim mieszkańcom, a przez wielu utożsamiany z działalnością kulturalną i społeczną tej rodziny na rzecz rozwoju Pilzna. Cała ta historyczno – kulturalna spuścizna znalazła się obecnie w rękach miasta. Dom Szczeklików został zakupiony przez Gminę Pilzno - jako istotna część dziedzictwa kulturowego ziemi pilźnieńskiej - z przeznaczeniem na siedzibę muzeum regionalnego.

– Nie można wyobrazić sobie lepszego miejsca na dokumentowanie dziejów regionu i gromadzenie historycznych artefaktów, niż te na wskroś przesiąknięte historią mury miejskiej kamienicy. Znajomość dziejów naszej „małej ojczyzny” i poszanowanie jej dziedzictwa to warunek jej rozwoju i znaczenia w przyszłości. Niech więc dom ten stanie się miejscem spotkań przeszłości z dniem jutrzejszym, kształtowania wrażliwej, znającej swoje korzenie lokalnej społeczności, a także edukacji młodego pokolenia mieszkańców, które w przyszłości za to dziedzictwo przejmie odpowiedzialność – podkreśla dr Marzena Baum-Gruszowska, kustosz Muzeum Regionalnego w Pilźnie.

Inwestycja wpisuje się również w niedawno zainaugurowaną kampanię Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków pt. „Warto inwestować w zabytki”.

–  Zabytki i historia to nasza tożsamość, nasza wspólnota, ale także ogromne szanse rozwojowe. Dbałość o zabytki, ich ochrona i konserwacja to nasze zobowiązanie wobec polskiej pamięci i dziedzictwa narodowego, ale także element przemysłów kreatywnych, czyli nowego etapu rozwoju kultury  – zaznacza wicepremier prof. Piotr Gliński.

Obszerny artykuł poświęcony domowi rodziny Szczeklików ukaże się za kilka dni w świąteczno-noworocznym wydaniu "Naszego Pilzna".

Na zdjęciach:

Dom rodziny Szczeklików, 1 poł. XX w., ze zbiorów prof. S. Mazurkiewicza

Dom rodziny Szczeklików, fot. współczesna K. Kosowski.

Zdjęcia

ZUS: mLegitymacja emeryta-rencisty

mlegitymacja

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. ZUS wystawi również mLegitymację emerytom
i rencistom, którzy mają już legitymacje w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej i elektronicznej.

Legitymacja w telefonie

Z mLegitymacji będzie można korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/mlegitymacja

mLegitymacja – nowa forma, te same uprawnienia

mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty (formularz ERL).

Co ważne, legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

Oddział ZUS w Jaśle

Zdjęcia