Aktualności

Sokolanie wytańczyli i wyśpiewali wyróżnienie

Sokolanie

Zespół Pieśni i Tańca "Sokolanie" działający przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Pilźnie miał zaszczyt po raz pierwszy w tym składzie uczestniczyć w 28. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznego "Dziecko w Folklorze" w Baranowie Sandomierskim. Na scenie prezentowali suitę tańców przeworskich oraz tańce i zabawy śląskie. Mali Sokolanie wytańczyli i wyśpiewali wyróżnienie w przeglądzie zespołów tanecznych. Gratulujemy rodzicom i dzieciom. Kierownikiem zespołu jest Łukasz Chorążak, a choreografem Małgorzata Chorążak.

Błąd w harmonogramie odbioru odpadów

harmonogram Pilzno

Uwaga! W harmonogramie wywozu odpadów komunalnych wkradł się błąd. 30 czerwca odpady zmieszane i bio będą odbierane z pierwszej grupy pilźnieńskich ulic (Bujnowskiego itd.).
Przepraszamy za pomyłkę

Zdjęcia

Wręczenie Nagród Burmistrza Pilzna dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie

Nagrodzeni uczniowie za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2021/2022

W dniu 21 czerwca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilźnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Pilzna dla uczniów szkół w Gminie Pilzno za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2021/2022
Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie przedstawiła uczniów - laureatów nagrody i ich osiągnięcia. Nagrody Burmistrza Pilzna  otrzymali:

  • Dominik Dereń – ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Pilźnie - laureat konkursów z matematyki  i fizyki organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,  
  • Michał Bartuzi – ucz. kl. VIII  Szkoły Podstawowej w Pilźnie - finalista konkursów z matematyki i fizyki organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
  • Przemysław Kusza – ucz. kl. VII  Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych - I miejsca na eliminacjach gminnych i powiatowych Ogólnopolskiego
  • Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
  • Kamil Wojtuła – ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej w Lipinach - I miejsce w  Powiatowych Igrzyskach Dzieci w LA i IV miejsce
  • w Wojewódzkich Igrzyskach – rzut piłeczką palantową,
  • Dominik Barnaś – ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej w Lipinach - II miejsce w  Powiatowych Igrzyskach Dzieci w LA i III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach – skok w dal,
  • Oliver Łętek – ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej w Słotowej - I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 300 m,
  • Rafał Papiernik – ucz. kl. VI Szkoły Podstawowej w Strzegocicach – I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w LA – bieg na 1000 m.

Uroczyste wręczanie nagród przez Ewę Gołębiowską – Burmistrz Pilzna w obecności rodziców uczniów i nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursów i zawodów.

Zabytkowy cmentarz w Parkoszu będzie wyremontowany

Cmentarz Parkosz

Zabytkowy cmentarz nr 238 w Parkoszu będzie wyremontowany na mocy porozumienia zawartego pomiędzy wojewodą podkarpackim a gminą Pilzno. Planowany zakres prac do wykonania określa opracowana dokumentacja historyczno-odtworzeniowa, która z pozytywnym skutkiem została uzgodniona przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 20 tys. złotych.

Cmentarz nr 238 w Parkoszu został zaprojektowany przez Gustava Rossmanna. W 18 mogiłach nekropolii z czasów I wojny światowej spoczywają żołnierze armii austro-węgierskiej i niemieckiej. W centralnej części umieszczono betonowy pomnik z tablicą o treści "Gebt Treue um Treue" znaczy "Dajcie wierność za wierność".

Zdjęcia

Media o nas

Media

Ostatnie dni obfitują w informacje medialne związane z miastem i gminą Pilzno. Najnowsza wystawa Muzeum Regionalnego w Pilźnie "Kołem się toczy... rowerowa historia w Pilźnie" została zaprezentowana zarówno w popularnym programie "Teleexpress" TVP, jak i w TVP Rzeszów. Z kolei portal Dębica24 informuje o udziale Małych Strażaków z Łęk Dolnych w Międzynarodowej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych - https://debica24.eu/artykul/z-calego-powiatu-tylko/899578.

Widzowie Dębica.TV obejrzeli relacje z jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Zawisłocze Pilźnieńskie - https://debica.tv/kisili-kapuste-ubijali-maslo-i-darli-pierze-tak-swietowali-jubileusz-10-lecia-stowarzyszenia-zawislocze-pilznienskie oraz Pikniku Rodzinnego - https://debica.tv/swieto-rodziny-w-pilznie-to-byl-wyjatkowy-czas-dla-duzych-i-malych

Informacja w sprawie własności instalacji kolektorów słonecznych

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gmin uczestniczący w Projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66, zrealizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Gmina Pilzno uprzejmie informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. upływa okres trwałości Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. W związku z powyższym, na podstawie zapisów $6 ust. 1 umów podpisanych przez Gminę z każdym z Mieszkańców uczestniczących w Projekcie, po upływie okresu trwałości Projektu własność instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych na nieruchomościach Mieszkańców przechodzi na ich rzecz na mocy w/w umów.

Od dnia 15.06.2022 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z własności instalacji kolektorów słonecznych przechodzą na Mieszkańców. Przejście prawa własności instalacji potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Strony. Wobec powyższego, zapraszamy Państwa do podpisania Protokołu przejścia prawa własności instalacji kolektorów słonecznych w Urzędzie Miejskim w Pilźnie w dniach od 15.06.2022 r. do dnia 15.07.2022 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Zapisy do udziału w Biegu ku wolności

Bieg ku wolności

Do 15 czerwca lub w dniu imprezy, czyli 22 czerwca można zapisywać się do udziału w "Biegu ku wolności". Wydarzenie organizuje Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie, aby uczcić 35. rocznicę beatyfikacji Bł. Karoliny Kózkówny. Trasa o długości 6 km wiedzie od kościoła w Łękach Górnych do rezerwatu przyrody "Słotwina". Szczegóły i regulamin na stronie: http://www.rzsz-pilzno.pl/wazne.html

Zdjęcia

Dietetyk w Dobrkowie

13 czerwca 2022 r. Szkołę Podstawową w Dobrkowie odwiedziła dietetyk Paulina Czech prowadząca na co dzień gabinet w Tarnowie. W czasie spotkania z uczniami poruszyła kwestię zdrowego odżywiania oraz omówiła szczegółowo problem nadwagi w społeczeństwie. Ponadto przedstawiła uczniom zasady właściwego bilansowania posiłków i kwestię ogromnej roli aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa Janusza Dzika.

Dominik laureatem, Michał finalistą

uczniowie PSP Pilzno

Uczniowie klasy 8c Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie ponownie zdobyli wyróżnienie, tym razem w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym zorganizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

Dominik Dereń został laureatem, natomiast Michał Bartuzi osiągnął tytuł finalisty. - Znalezienie się w czołówce najlepszych fizyków w województwie podkarpackim było efektem ciężkiej, wielomiesięcznej pracy oraz dużego zaangażowania chłopców. Osiągnięcia te zostaną wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, tuż obok celującej oceny z fizyki. Gratulujemy sukcesu! - mówi Joanna Ryba, opiekun uczniów.

Zdjęcia

Spotkanie w sprawie "Czystego Powietrza"

Czyste Powietrze

Burmistrz Pilzna zaprasza mieszkańców gminy Pilzno na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w środę 15 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00 w Gminnym Klubie Szachowym Hetman w Pilźnie, ul. Rynek 6, organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.