Aktualności

Informacja

Od dnia 16.03.2020 r. worki i kody kreskowe na odpady komunalne będą wydawane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i dostarczane do bramy Urzędu (od strony Szkoły Podstawowej). Kontakt telefoniczny pod nr: 14 680 77 63

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Pilzno, w związku z napływającymi do urzędu sygnałami o nieprawidłowościach w oddawaniu odpadów informujemy, że od 2 marca 2020 r. nie będą odbierane worki bez kodów kreskowych.

Kolejnym elementem związanym z eliminowaniem nieprawidłowości będą ściślejsze kontrole worków. Niestety spotykamy się z sytuacjami, w których mieszkańcy deklarują segregowanie śmieci, jednak w rzeczywistości nie dzielą odpadów na odpowiednie frakcje. Innym zidentyfikowanym problemem są wytwarzane przez przedsiębiorców śmieci, które trafiają do systemu gospodarowania odpadami, jako przekazywane przez gospodarstwa domowe.

Różnego rodzaju nieprawidłowości w mniejszym bądź większym stopniu przekładają się na wysokość opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców.

Ogłoszenie

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór wniosków na 2020 rok o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno.

Pliki do pobrania: