Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej we wsi Machowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 958/20 o pow. 0,09 ha. Cena wywoławcza 36 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 29.04.2022 r. o godz. 12.00.

Pliki do pobrania: