Ogłoszenia

Informacja

Wynik przetargu, który odbył się w dniu 29 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Pilźnie na zbycie nieruchomości położonej w mieście Pilźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2118/12 i 1907/7 o łącznej pow. 0,1115 ha.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie Burmistrza Brzostku

Burmistrz Brzostku zawiadamia strony postępowania o przesunięciu terminu wydania decyzji  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno - Jasło" na dzień 30 czerwca 2022 r.

Pliki do pobrania:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej we wsi Machowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 958/20 o pow. 0,09 ha. Cena wywoławcza 36 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 29.04.2022 r. o godz. 12.00.

Pliki do pobrania:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej we wsi Łęki Górne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2548 o pow. 0,2211 ha. Cena wywoławcza 80 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 29.04.2022 r. o godz. 10.00.

Pliki do pobrania:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej w mieście Pilźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2118/12 i 1907/7 o łącznej pow. 0,1115 ha. Cena wywoławcza 50 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 29.04.2022 r. o godz. 11.00.

Pliki do pobrania:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Pilzna podaje do publicznej wiadomości wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży:

 • Nieruchomość położona w Pilźnie oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 2118/12 i 1907/7 o łącznej pow. 0,1115 ha
 • Nieruchomość położona w Łękach Górnych oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2548 o pow. 0,2211 ha
 • Nieruchomość położona w Machowej oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 958/20 o pow. 0,0942 ha

Wydobycie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego z części złoża „Pilzno-Pilźnionek"

W plikach do pobrania umieszczono dokumenty związane z przedsięwzięciem pod nazwą „Wydobycie metodą odkrywkową  kruszywa naturalnego z części złoża „Pilzno-Pilźnionek” w miejscowości Pilzno.

 1. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą  „Wydobycie metodą odkrywkową  kruszywa naturalnego z części złoża „Pilzno-Pilźnionek” w miejscowości Pilzno.
 2. Pismo do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle  w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą  „Wydobycie metodą odkrywkową  kruszywa naturalnego z części złoża „Pilzno-Pilźnionek” w miejscowości Pilzno.
 3. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
  w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na
  „Wydobywaniu metodą odkrywkową  kruszywa naturalnego z części złoża „Pilzno-Pilźnionek” w miejscowości Pilzno.

Nabór wniosków o wsparcie dla dzieci i wnuków z rodzin byłych pracowników PGR

W związku z ogłoszeniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa  naboru wniosków o wsparcie dla dzieci i wnuków z rodzin byłych pracowników PGR - wsparcie ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu uczniów z tych rodzin - Gmina Pilzno informuje, że w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego. Na każdy komputer stacjonarny lub laptop można wydatkować maksymalnie do 3,5 tys. złotych oraz tablet do 1,5 tys. złotych.

Aby ubiegać  się o sprzęt komputerowy uczeń musi spełniać łącznie trzy warunki:

 • zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), osoby która pracowała niegdyś  w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR (w celu pozytywnej weryfikacji wniosku, należy przedłożyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR lub Kombinacie Rolno – Przemysłowym IGLOOPOL) ,
 • nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów zakupu czy dofinansowania tego sprzętu.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o składanie stosownych oświadczeń oraz kwestionariusza w szkołach podstawowych Gminy Pilzno, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Pilźnie, ul. Rynek 6, tel. 146807746 do dnia 27 października 2021 r.