Powtórzony przetarg na drogi

Drogi Pilzno

Otwarto oferty w powtórzonym przetargu na przebudowę i modernizację dróg. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ w części I zamówienia nie złożono żadnej oferty, natomiast w drugiej koszt jedynej złożonej oferty przewyższał kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugi przetarg cieszy się większym zainteresowaniem przedsiębiorców. Do części I zaproponowano 3 oferty opiewające na sumy od ok. 3,8 mln zł do ponad 4,9 mln zł. Natomiast w części II są do wyboru również trzy oferty, rzędu 4,6 - 4,7 mln zł, czyli taniej niż w przypadku pierwszego przetargu.

W mieście Pilźnie zaplanowano: rozbudowę drogi przy ul. Kościuszki oraz przebudowy dróg przy ulicach: Kwiatowej, Różanej, Pana Tadeusza i drogi na działce nr 1035 w kierunku Akpilu.

Z kolei w sołectwach przewidziano przebudowę dróg w następujących lokalizacjach: Strzegocice-Bielowy koło osiedla w kierunku dawnej żwirowni; Zwiernik "Góra Wschodnia"; Lipiny koło firmy Gabi, Parkosz "droga na Pitaka" oraz Łęki Dolne w kierunku Wierzchowin.

Gmina otrzymała na te cele inwestycyjne promesę dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.