Jak segregować?

Worek niebieski - papier
Worek biały – szkło bezbarwne
Worek zielony – szkło kolorowe
Worek żółty – plastik, metal, opakowania wielomateriałowe
Worek brązowy – odpady biodegradowalne
Worek szary – popioły i żużle
Worek czarny – odpady zmieszane
Wrzucamy
Wrzucamy
Wrzucamy
Wrzucamy
Wrzucamy
Wrzucamy
- gazety, czasopisma
- zeszyty, książki
- kartony i opakowania tekturowe
- papier do pisania
- papierowe torby i worki
- papier pakowy
- ścinki drukarskie
- butelki ze szkła
- słoiki
- szklane talerze
- szklane wazony
- szklane opakowania po kosmetykach

UWAGA ! BARDZO WAŻNE:
Szkło bezbarwne wrzucamy do pojemnika białego,
Szkło kolorowe – do pojemnika zielonego
- puste butelki plastikowe po napojach (typu PET)
- plastikowe opakowania po szamponach, mydłach płynach do prania, mycia,
- plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, margarynie
- plastikowe koszyczki po owocach
- opakowania po sokach, mleku
- puszki po napojach, konserwach
- kapsle, nakrętki ze słoików
- drobny złom i metale kolorowe
- owoce
- warzywa
- obierki
- pieczywo
- liście
- skorupki jajek
- opakowania drewniane
- skoszoną trawę
- fusy po kawie i herbacie
- popioły i żużle z Domowych palenisk
- opakowania zabrudzone olejami
- porcelana, talerze,
- potłuczone szkło,
- styropian opakowaniowy,
- śmiecie uliczne
- pampersy
- artykuły higieniczne (patyczki, wata)
- szkło zbrojone, lustra
- zabawki, gumy

Opakowania po lekach jak również przeterminowane leki, będzie można wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w Ośrodkach Zdrowia w Pilźnie w godzinach ich pracy.

 

GDZIE WYSTAWIAĆ POJEMNIKI, Z KTÓREGO MIEJSCA ODBIÓR ?                           

            Właściciel nieruchomości obowiązany jest wystawiać pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, przed wejście na teren nieruchomości od strony drogi publicznej w dniach odbioru odpadów najpóźniej do godziny 7:00. W przypadku kiedy nieruchomość nie graniczy bezpośrednio z drogą publiczną właściciel nieruchomości wystawia pojemniki do granicy z drogą publiczną.

W sytuacjach, gdy  warunki szlaku drogowego do nieruchomości oraz warunki pogodowe umożliwiają stały, bezkolizyjny i bezpieczny dojazd, a żaden z właścicieli nieruchomości, na której istnieje szlak drogowy nie zgłosił sprzeciwu co do dojazdu i wynikających dla nieruchomości skutków związanych z jego eksploatacją, odpady komunalne będą odbierane sprzed wejścia na teren nieruchomości od strony szklaku drogowego odpowiednio na zasadach wyżej określonych.
 

ODPADY BIODEGRADOWALNE…

            Właściciele nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej mogą pozbywać się odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach. W przypadku braku wyposażenia nieruchomości w kompostownik odpady biodegradowalne należy oddawać w workach koloru brązowego oznakowane napisem „ODPADY BIODEGRADOWALNE”.