Zabrzmiał pierwszy dzwonek

Nowy rok szkolny

W 11 szkołach podstawowych i 2 samodzielnych przedszkolach rozpoczął się dziś nowy rok szkolny. Do szkół podstawowych łącznie uczęszczać będzie 1 634 uczniów,
w tym 204 pierwszoklasistów.
Wychowanie przedszkolne obejmuje ponad 600 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym 50 w Ochronce Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP.

Prawdopodobnie całe środowisko oświatowe z ulgą przyjęło fakt powrotu uczniów do nauki stacjonarnej, takiej jak przed pandemią koronawirusa, ale przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa uczniów i personelu określonych w wytycznych sanitarnych Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki i Głównego Inspektoriatu Sanitarnego.

W nowym roku szkolnym będą realizowane programy wsparcia dla uczniów związane z poprawą kondycji fizycznej – wf z AWF, „Akademia Młodych Zdobywców”, Szkolne Kluby Sportowe oraz pomocą w opanowaniu i utrwalaniu materiału nauczania – dobrowolne zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII, zaplanowane głównie z przedmiotów egzaminacyjnych – język polski, matematyka, język angielski, ale także z historii, fizyki, biologii i chemii.

Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzymy spokojnego, bezpiecznego nowego roku szkolnego.

Ponadto informujemy rodziców uczniów, że wnioski o przyznanie stypendium o charakterze socjalnym przyjmowane są w dniach od 1 do 15 września 2021 r. w siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie przy ul. 3 Maja 1.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w naszej gminie:

Szkoła Podstawowa w Pilźnie: 638

Szkoła Podstawowa w Strzegocicach: 178

Szkoła Podstawowa w Dobrkowie: 146

Szkoła Podstawowa w Słotowej: 109

Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych: 104

Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych: 102

Szkoła Podstawowa w Zwierniku: 100

Szkoła Podstawowa w Lipinach: 91

Szkoła Podstawowa w Machowej: 73

Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym: 49

Szkoła Podstawowa w Parkoszu: 44