Umowa na drogę dojazdową do gruntów rolnych

Prace drogowe

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym z Dębicy na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Słotowej dz. nr 466. Wartość umowy wynosi 209 701,89 zł. Gmina Pilzno pozyskała na ten cel 75 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.