Uzupełniające wybory sołtysa

wybory

W niedzielę, 19 września odbędą się wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Bielowy. Głosowanie będzie mieć miejsce w budynku remizy OSP w Bielowach w godz. 8-17.