Spotkanie w sprawie "Czystego powietrza"

Czyste powietrze

Burmistrz Pilzna zaprasza mieszkańców Gminy Pilzno na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w czwartek 30 września 2021 r. o godzinie 9:00 w Domu Kultury w Pilźnie przy ul. Węgierskiej 30 (sala widowiskowa). Spotkanie jest organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.

Przypominamy też o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa: zasłaniania nosa i ust, dezynfekowania rąk, zachowania dystansu.