Wnioski z Polskiego Ładu na 83 mln zł

Polski Ład

Na kwotę ponad 83 mln zł opiewają wnioski złożone przez gminę Pilzno w ramach starań o pozyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Pozyskanie wnioskowanych środków umożliwiłoby zrealizowanie zadań, które podniosą komfort życia mieszkańców miasta i gminy Pilzno.

–  W trudnej rzeczywistości pandemicznej pozyskanie wsparcia z Programu Inwestycji Strategicznej byłoby dużą ulgą dla gminnego budżetu i wielkim pozytywem dla mieszkańców, którzy w krótkim czasie mogą zyskać kolejne kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wyremontowanych dróg. To także szansa na inwestycje w rozwój placówek integracyjno-kulturalnych. Liczymy również, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wypracowane takie rozwiązania, które zapewnią stabilność dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze spadkiem dochodów, co wiąże się z wprowadzeniem zmian podatkowych w Polskim Ładzie – mówi burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska.

Wnioski złożone przez gminę Pilzno:

57 330 980 zł: budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok 68,65 km wraz z pompowniami ścieków w miejscowościach Pilzno, Parkosz, Dobrków, Mokrzec, rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Pilźnie, rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Pilźnie, budowa sieci wodociągowej o łącznej długości ok 8,5 km w Pilznie, Łękach Górnych, Mokrzcu w tym budowa przejścia wodociągu przez potok Przymiarki oraz trzech przejść wodociągowych przez rzekę Dulczę.

20 843 000 zł: budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 14,972 km w: Strzegocicach, Łękach Dolnych, Bielowach, Mokrzcu, Parkoszu, Zwierniku, Machowej, Lipinach oraz w Pilźnie.

4 948 335 zł: przebudowa i nadbudowa budynku parafialnego przy ul. Petrycego w Pilźnie na potrzeby działalności kulturalnej oraz budowa budynku Centrum Kultury „Zawisłocze”.