Planowanie przestrzenne

  • Załącznik do Uchwały Nr XXXII/257/21 RM w Pilźnie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilzno - plik geoTIFF
  • Załącznik do Uchwały Nr XXXI/252/21 RM w Pilźnie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno dla części miejscowości Jaworze Górne "Jaworze Górne I" - plik geoTIFF