Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Pilzna ogłosza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.